VIDEO HƯỠNG DẪN
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : T hoặc X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2 tiền cược
T 5 - 6 - 7 - 8 x2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C hoặc L (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2 tiền cược
C 2 - 4 - 6 - 8 x2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C2 hoặc L2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.9 tiền cược
C2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.9 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.9
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 2200,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : G3.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N1 1 2 3 x3 tiền cược
N2 4 5 6 x3 tiền cược
N3 7 8 9 x3 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0904097355 5,000 VNĐ 200,000 VNĐ 570,000 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : S.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x3.5 tiền cược

Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.

Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 1 - 2 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.

Nhóm Chat giao lưu Zalo : https://zalo.me/g/fchdcq060

LỊCH SỬ THẮNG

.
Thời gian Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
2021-06-16 02:02:19 016529****** 10,000 19,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2021-06-16 02:02:19 016529****** 20,000 38,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2021-06-16 02:01:18 016529****** 50,000 95,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2021-06-16 01:50:19 016529****** 100,000 190,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2021-06-16 01:02:17 097434****** 20,000 38,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2021-06-16 00:58:19 097434****** 40,000 76,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2021-06-16 00:52:20 097434****** 50,000 95,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2021-06-16 00:00:19 097434****** 10,000 19,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2021-06-15 23:58:18 097434****** 20,000 38,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2021-06-15 23:54:26 097434****** 10,000 19,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng

TRẠNG THÁI MOMO

Số điện thoại Trạng thái Thời gian
0904097355 Hoạt động 13:11:09 21/05/2021

TOP Tuần

1
016529******
32,165,000 vnđ
2
097434******
9,278,000 vnđ
3
090294******
5,461,000 vnđ
4
012290******
1,072,000 vnđ
5
097558******
30,000 vnđ

0 VNĐ